Cliënten komen op verschillende manieren met Richardson Zorg in aanraking. Zij worden doorverwezen door andere instellingen op het gebied van zorg en hulpverlening.

 

Via verwijzers: de verwijzing van cliënten verloopt langs twee wegen. Zowel eerste- als tweedelijnsvoorzieningen vinden de weg naar Richardson Zorg.

 

  • Eerstelijnsvoorzieningen: deze organisaties doen een beroep op naar Richardson Zorg wanneer ze een probleem signaleren bij een cliënt, maar er zelf niet in slagen om de hulpvraag te formuleren.
  • Tweedelijnsvoorzieningen: deze verwijzen cliënten door naar Richardson Zorg. In deze gevallen gaat het om cliënten met een heldere omschrijving van de hulpvraag waarvoor al een indicatie is toegekend.