Richardson Zorg is een dynamische organisatie die hulp en diensten aanbiedt aan mensen in de regio Zuid Holland. Kenmerkend voor alles wat Richardson Zorg doet, is het streven naar realisatie van kwaliteit van leven. Ieder mens van jong tot oud, van gezond tot hulpbehoevend, van arm tot rijk, is hiernaar op zoek. Voor iedere individu kan kwaliteit van leven weer iets anders betekenen. Vrijwel altijd is hierbij sprake van factoren op sociaal, psychisch, lichamelijk of levenbeschouwelijk vlak. Om je cliënten echt goede hulp te bieden heb je dus een brede kijk op het leven nodig. En dat heeft Richardson Zorg.

 

Welzijn, zelfsturing en zorg zijn voor haar essentiële en onlosmakelijk met elkaar verbonden deelterreinen die moeten leiden tot zeker gevoel van geluk en nieuwe perspectieven. Een positie, probleemoplossende, levenslustige en overstijgende houding is de basis van onze organisatie, waarbij de cliënte altijd centraal staat, wie deze cliënt ook is.

 

Wij zijn een organisatie die u professionele zorgbemiddeling en dienstverlening biedt. In het aanbod staat uw vraag centraal, waarbij de zorg en dienstverlening gericht is op behoud van uw zelfstandigheid en uw zelfredzaamheid. Wij richten ons op het kennen van uw gewoonten en culturele achtergronden en handelen daarnaar.

 

Iedereen krijgt in het leven te maken met problemen: problemen in het gezin, op het werk of schulden. Als iemand uit een ander land komt heeft diegene vaak ook nog andere problemen, zoals heimwee of zorgen over de familie in het land van herkomst. Of problemen met de Nederlandse taal en gewoonten. Als men veel problemen heeft, kan men daar zien van worden. Hieronder verstaan wij lichamelijke klachten, zich somber voelen, slaapproblemen, snel boos worden of krijgt snel ruzie met partner, kinderen of familie.