Jeugd is een bijzondere doelgroep. Dit omdat ze in de bloei van hun leven staan en in deze fase de meeste ontwikkeling horen door te maken. In deze fase is het belangrijk dat de jongeren vaardigheden mee krijgen waar ze de rest van hun leven op kunnen bouwen. Echter is dit niet altijd het geval.

 

Wanneer dit niet lukt of moeizaam verloopt, is het vanuit ouder of vanuit de jongeren, kan een frisse blik wonderen verrichten of in sommige gevallen vreemde ogen dwingen. Richardson Zorg heeft een onderdeel jeugd die gericht zijn op de ontwikkeling van de jeugd. Dit betekend van 0-18 jaar. Het gespecialiseerde personeel biedt hulp vanuit de systeemtheorie. Er wordt gekeken waar een probleem is ontstaan, bij wie het probleem ligt om er zo direct een plan van aanpak op uit te zetten. Het gezin zal ondersteuning krijgen op individueel gebied, maar ook op gezinsgebied. Door goede afstemming binnen de samenwerkende partijen (verzorgers en begeleiders) zal de jeugd een snelle vooruitgang bieden.

 

Naast de individuele begeleiding biedt Richardson Zorg tevens verschillende dag invullingen aan. Deze gelden ook voor de doelgroep jeugd.

 

In alle dagactiviteiten is een stukje concentratie belangrijk en staat centraal. Door concentratie en bezig zijn met jezelf zullen vaardigheden voor de toekomst en goede uitkomst hebben.

 

Richardson Zorg bied de jeugd een mogelijkheid van ontwikkeling. Zorg wordt geboden in de breedste zin. De begeleiding kan geboden worden vanuit elke situatie, zoals gezin, werk, school, sociale netwerk enz.

 

Ook al heeft een jongere hulp nodig in zijn leven en moet diegene andere vaardigheden aanleren, Richardson Zorg staat voor de jeugd. De jeugd heeft immers, en dat zal altijd zo blijven, de toekomst!