Doelgroepanalyse

 

De doelgroep binnen Richardson Zorg is een specialistische doelgroep, met SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt) cliënten. De clienten hebben een lichte verstandelijke beperking en complexe gedragsproblemen, als gevolg van de beperking en ontwikkelings-, psychiatrische- en persoonlijkheidsstoornissen. De cliënten zijn door hun complexe probleemgedrag tussen wal en schip geraakt en hebben een langdurige hulpverleningsgeschiedenis achter de rug.

 

Vaak komt er dan probleemgedrag bij kijken, je kunt dan denken aan agressief gedrag (slaan, schoppen, schreeuwen, krabben, bijten, gooien), destructief gedrag (spullen kapotmaken), automutilatie (zelfverwondend gedrag). Na het probleemgedrag komt de cliënt toch weer naar je toe met de vraag of je ze kan helpen binnen een bepaalde situatie.

 

Het grote probleem bij deze doelgroep is dat zij vaak ook een verslavingsgevoelig zijn. Door de licht verstandelijke beperking zijn er vaak geen behandelcentra waar zij terecht kunnen met de verslaving.

 

Dit maakt dat de cliënten een negatieve ervaring opdoen in hun leven. De doelgroep krijgt in het leven vaak te maken met teleurstellingen die zij moeilijk kunnen plaatsen of verwerken. Dit zorgt voor stress waar de cliënten moeilijk mee om kunnen gaan waardoor meer gedragsproblemen naar voren komen en psychopathologie.

 

Richardson Zorg biedt een veilig, gestructureerd, voorspelbaar, competentiegericht en therapeutisch leefklimaat waarin gefaseerd en individu gericht ondersteuning geboden wordt. De ondersteuning richt zich op de leefgebieden wonen, dagbesteding, werk, scholing en vrije tijd, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden en wensen van de cliënt.

 

Onze ondersteuning richt zich op het verminderen van (invloed van) de problematiek, het leren omgaan met beperkingen, deze te accepteren en waar mogelijk te compenseren, als ook het vergroten van de vaardigheden die nodig zijn om zich in toekomstige leefsituatie(s) staande te kunnen houden en het contact met het netwerk te herstellen.

 

Onder het kopje ziektebeelden leest u de veel voorkomende psychiatrische problematiek.