• Het bieden van psychosociale hulpverlening;
• Helpen bij de opvoedingsproblematiek;
• Afspraken maken en begeleiden van cliënten naar medische instellingen;
• Afspraken maken en begeleiden van cliënten naar alle gemeentelijk en landelijke organisaties indien dit samenhangt met de problemen van de cliënt;
• Het op de hoogte brengen en houden van de cliënt (van afspraken, veranderende regels en wetten indien van toepassing op de situatie van de cliënt);
• Het ordenen van de administratie van de cliënt;
• Helpen bij het vinden van nieuw werk, hobby’s, dagbesteding en scholing;
• Bevordering van de integratie in de Nederlandse samenleving;
• Het wegnemen van de belemmeringen die toetreding tot de arbeidsmarkt bemoeilijken;
• De jongere wordt zich bewust van zijn mogelijkheden en leert vaardigheden om problemen zelf op te lossen;
• Gedragsverandering van gezinsleden;
• Versterking van de regie binnen het gezin en de uitoefening van gezinstaken;
• Terugdringen of voorkomen van problemen op school, schoolverzuim en/of schooluitval.