Richardson Zorg stelt zich ten doel om mensen uit diverse culturen zorg, begeleiding en ondersteuning aan te bieden op het gebied van zorg, welzijn, arbeid, prestatie en zingeving. Zij doet dit door middel van een positieve probleemoplossende aanpak. Een aanpak die recht doet aan de primaire vraag van de cliënt en die voor elke situatie een passende oplossing beidt. Maar ook primaire vraag van de cliënt en die voor elke situatie een passende oplossing biedt. Maar ook een procesmatig aanpak die oog houdt voor de achterliggende vraag en het streven van kwaliteit van leven en welzijn van de cliënt. Bijna altijd is de aanpak van Richardson Zorg gericht op het vergroten van de zelfsturing wat moet leiden tot nieuwe perspectieven voor de cliënt. Daarnaast richt Richardson Zorg zich op het bevorderen van het evenwicht tussen het individu en zijn sociale omgeving. Dat doet zij mede door de eigen kracht te erkennen, productief te maken en daarmee maatschappelijke en sociale participatie tot stand te brengen.

 

Ook een van onze doelen is het verbeteren van de maatschappelijk perspectief van cliënten door de competentie en het oplossend vermogen van de cliënt(en) te vergroten.

 

Richardson Zorg gaat hierbij uit van:

  • Transculturaliteit, heeft respect voor en houdt rekening met de culturele achtergrond van haar cliënten.
  • De mens met zijn hulpvraag staat centraal.
  • De cliënt behoudt zoveel mogelijk de regie over eigen leven, lichaam, huisvestigingsituatie, relatie en financiën.
  • Zelfbeschikking voor de cliënt en aandacht voor ‘er mogen zijn’.

 

Wij doen dit vanuit de volgende grondhoudingen; echtheid, zorgvuldigheid en Waardigheid…