Bij Richardson Zorg wordt er met verschillende doelgroepen gewerkt, hierbij kunnen we denken aan ouderen die door het wegvallen van sociale verbanden en netwerken tot eenzaamheid zijn vervallen en hierdoor hulp en zorg nodig hebben. Te denken valt ook aan (ex)psychiatrische patiënten, die door het extramuraliseringsbeleid van de afgelopen jaren, aan hun lot zijn over gelaten en zich zonder adequate hulp moeten zien te redden. Ook jongeren die op tal van levensterreinen problemen ondervinden en die door de versnipperde hulpverlening tussen wal en schip vallen. Kortom is het een brede doelgroep waaraan Richardson Zorg zorg wil bieden in de breedste zin van het woord.