Interculturalisatie is een proces waarbij een instelling zich tot doel stelt te veranderen naar een multiculturele instelling. In een dergelijke organisatie is de dienstverlening afgestemd op de etnisch-culturele diversiteit van haar klanten; culturele diversiteit wordt gezien als een meerwaarde. De stijl van leidinggeven is erop gericht om deze diversiteit optimaal te benutten. Er heerst een stabiele, heterogene cultuur met multiculturele normen en waarden; er is een multi-etnisch personeelsbestand, met allochtone medewerkers op alle niveaus.

 

Kortom: een organisatie waar multiculturaliteit tot in de haarvaten is doorgedrongen, gericht op optimaal resultaat van de organisatie.

 

RICHARDSON ADVIES helpt organisaties in de sectoren Zorg en Welzijn te interculturaliseren, door middel van advies, training en coaching, instroomprojecten voor allochtone medewerkers, etc.

 

Steeds meer dringt het besef door binnen de sectoren zorg en welzijn en individuele instellingen, dat interculturalisatie een integrale veranderingsproces betreft, dat doorklinkt tot de structuur als de cultuur van een organisatie, op alle niveaus.

 

RICHARDSON ADVIES biedt diensten als intercultureel management, beleidsplanning, personeelsbeleid en organisatie. Hierbij kunt u denken aan het maken van een inventarisatie, het benoemen en inzetten van de (verborgen) interculturele deskundigheid op een afdeling. Ook teambegeleiding en inventarisatie van de opbouw daarvan en het voeren van besprekingen hierover ligt binnen de deskundigheid van ons bureau. Al deze handvaten kunnen van groot belang zijn bij het voorkomen van burn-out en overwerktheid in de interculturele hulpverlening.

 

RICHARDSON ADVIES denkt met u mee door het benoemen en begeleiden van de interdisciplinaire en interculturele samenwerking. Wij kunnen een programma deskundigheidsbevordering en training opzetten, een methodiek ontwikkelen en benoemen, intervisie- en supervisiestructuur opzetten en begeleiden, een consultatie netwerk voor de afdeling en individuele hulpverleners opzetten en een vraag en aanbod analyse van de cliëntenpopulatie opzetten.