Zorgorganisaties hebben als kerntaak het bieden van begeleiding, steun en zorg aan individuele burgers die daarom vragen. Steeds meer gebeurt dit extramuraal omdat cliënten met een lichtere zorgbehoefte (langer) zelfstandig thuis blijven wonen. Bij zorgverlening in een intramurale setting is er altijd sprake van een hoge zorgzwaarte met hoge complexiteit.

 

De extramuralisering en het scheiden van de bekostiging en exploitatie van wonen en zorg leidt tot allerlei vraagstukken die betrekking hebben op de bruikbaarheid en toekomstwaarde van bestaand vastgoed en op de behoefte aan nieuw vastgoed.