Probleemanalyse

Tourette syndroom (TS), vroeger beschouwd als een zeldzame neurologische stoornis, blijkt volgens recent wetenschappelijk onderzoek voor te komen bij minstens 1/500 personen. Toch blijft TS en (te) vaak gemiste diagnose, o.a. omdat de symptomen erg variëren, verward worden met andere aandoeningen of geïnterpreteerd worden als uitingen van een gedrags- of emotionele stoornis

 

Het Tourette Syndroom wordt gekenmerkt door ongewenste bewegingen en geluiden die men ‘tics’ noemt. Wanneer er minstens twee motorische en één vocale tic (niet noodzakelijk tezelfdertijd) optreden en dit gedurende een periode van minstens één jaar, dan spreekt men van TS.

De bewegingstics kunnen elk lichaamsdeel treffen en de geluidstics kunnen variëren van keelschrapen en snuiven tot het ongewild luidkeels roepen van woorden en zinnen. De eerste verschijnselen van het syndroom manifesteren zich meestal rond de leeftijd van zes tot zeven jaar, soms ook later, maar altijd voor het 21e levensjaar. Voordien waren er vaak al diffuse klachten van overbeweeglijkheid en aandachtsstoornissen. Meestal ziet men aanvankelijk enkel motorische tics zoals oogknipperen, grimassen, hoofdschudden. Een of twee jaar later hoort men de eerste geluiden zoals keelschrapen, grom- of snuifgeluiden. Nog later treden vaak dwanggedachten en -handelingen op. Soms manifesteren de symptomen zich in een andere volgorde of allemaal tegelijk.

 

Gevolgen voor de cliënt/het cliëntensysteem:

Tijdens de schooljaren worden kinderen met het Tourette syndroom krijgen kinderen vaak straf, hebben leer problemen en worden door anderen gepest. Dit heeft grote invloed op hun leven. Ook bij het volwassen zijn werk dit door wat kan leiden tot sociale isolatie en depressie. Onbegrip kan een zware psychische schade toebrengen. Dit veroorzaakt vaak meer leed dan de Tourette zelf.

Door het lage zelfbeeld wat ze zelf hebben is het moeilijk voor mensen met Tourette een goede toekomst te verkrijgen. Mensen krijgen vaak moeilijk een baan.

 

Maatschappelijk functioneren:

Mensen met het Tourette syndroom zijn vaak erg onzeker en vinden het moeilijk contact te maken met anderen. Het grootste deel dat Tourette heeft zijn jongens. Zij kunnen door de angst en onzekerheid in aanmerking komen voor mishandelingen, vernielingen en verslavingen.

 

Theorie:

Drie groepen Tourette:

1. De zuivere Tourette: enkel vocale en motorische tics
2. Full Blown Tourette: het volledige spectrum van Tourette symptomen waaronder echolalie (het onwillekeurig woorden of zinnen nazeggen die men juist gehoord heeft), palilalie (eigen woorden herhalen) en coprolalie (schuttingtaal).
3. Tourette plus: het tourette syndroom gaat gepaard met andere stoornissen, zoals ADHD, OCD of SIB (zelfverwonding)

Schaal van Shapiro, deze onderzoeker heeft een schaal ontworpen om zo de ernst van het tourette syndroom te bepalen.

 

Lichamelijke aspecten van het probleem:

 • slechte tanden, door bijvoorbeeld knarsentanden
 • verwondingen hoofd door hoofdbonken
 • vermoeidheid

 

Cognitieve aspecten van het probleem:

 • leerproblemen
 • concentratieproblemen
 • schrijfproblemen
 • hyperactiviteit
 • leesproblemen dor dwangmatigheden.

 

Emotionele aspecten van het probleem:

 • laagzelfbeeld
 • weinig zelfvertrouwen
 • depressie
 • angst

 

Sociale aspecten van het probleem:

 • gedragsproblemen
 • sociale problemen, agressie
 • vernielzucht
 • terugtrekken
 • relatieproblemen
 • agressie tegenover andere leeftijdsgenootjes
 • sociale isolatie en schaamte
 • slecht inlevingsvermogen
 • destructief gedrag

 

Aandachtspunten voor verzorging, begeleiding en behandeling

 • neutraliseer de informatie stroom
 • structureer de situatie
 • personen leren kijken naar de ziekte
 • gedragstherapie en existentiële therapie
 • omgeving minder prikkelrijk maken, zodat men niet met de fantasie op de loop kan gaan
 • afspraken en spannende gebeurtenissen op het laatste moment vertellen.
 • medicatie, echter deze moet regelmatig geëvalueerd worden

 

Bronnen

 • www.tourette.nl
 • www.tourette.be/welcome.shtml
 • www.gezondheid.be/index.
 • nl.wikipedia.org/wiki/Syndroom_van_Gilles_de_la_Tourette
 • www.medischestartpagina.nl/Psychiatrie/ Gilles_de_la_Tourette/index.html