Wanneer organisaties zich voortdurend moeten aanpassen aan steeds wisselende omstandigheden dan is het ontwikkelen van het leervermogen van de organisatie als geheel bijzonder essentieel. Niet alleen de individuele medewerker moet leren, maar er moet een lerende organisatie gecreëerd worden, die in staat is van ervaringen en fouten te leren. De kennis van het individu moet voor de gehele organisatie bruikbaar en beschikbaar zijn. Dit wordt ook wel organisationeel leren genoemd. Organisationeel leren is eigenlijk leren van elkaar en wordt in verband gebracht met het begrip ‘de lerende organisatie’. Leren als een vorm van betekenisgeving is een geschikt instrument in veranderingsprocessen. Het collectief interpreteren van een proces en haar uitkomsten houdt de organisatie op scherp. Daartoe zorgt kennisoverdracht in combinatie met een voortdurende terugkoppeling naar de praktijksituatie, hetzij van een groep, hetzij van het individu, ervoor dat kennis en inzicht bijdragen aan de inhoudelijke diepgang van strategische en operationele processen van de organisatie.

 

RICHARDSON ADVIES beschikt over een netwerk van hooggekwalificeerde trainers en coaches die in staat zijn om het beste uit u en uw mensen te halen. Onze kennisoverdracht gaat echter verder dan enkel trainingen. Zo organiseren wij voor u congressen en seminars, schrijven wij handboeken over sociale vraagstukken, ontwikkelen checklists en bieden cursussen intercultureel en diversity management.

 

Bij RICHARDSON ADVIES ervaren we ‘contact met het veld’ als wezenlijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening. RICHARDSON ADVIES levert deskundige personele capaciteit, zowel fulltime als parttime, voor kortere of langere tijd. RICHARDSON ADVIES biedt u ondersteuning bij de uitvoering van beleid, onder meer door het detacheren van medewerkers, het ontwikkelen van uitvoeringsprotocollen, het schrijven van nota’s, etc.

 

Kennis van en inzicht in culturele en politieke veranderingsprocessen in zowel de organisatie als de omgeving van deze organisatie leveren een bijdrage aan strategische beleidsvorming en geven vervolgens inhoud en vorm aan de dienstverlening. Het grote gevaar is dat vaak onbedoeld een kloof ontstaat tussen beleid en praktijk. Groepen burgers waarvoor het beleid ontwikkeld is worden dan niet of nauwelijks bereikt. De levensloop/leefstijlbenadering zorgt er voor dat de mismatch tussen beleid en praktijk inzichtelijk wordt gemaakt. Het managen van deze processen wordt ook wel management of diversity genoemd. Het pluriforme en multiculturele karakter van onze samenleving vereist nu eenmaal dat er ruimte en plaats is voor de verscheidenheid van processen van betekenisgeving die zich in concrete situaties voordoen. Procesmanagement wordt dan ingezet om in afgebakende trajecten specifieke beleidsmatige thema’s in strategie en uitvoering te implementeren.

 

Wij bieden U een flexibele, deskundige en doelgericht(e) adviseur(steam) die op een prettige aanvullende manier de inhoud op een hoger plan brengt en/of de vaart in het proces houdt. Tevens bieden wij vanuit een onafhankelijke positie deskundige ondersteuning om te komen tot het oplossen van conflicten en/of het met elkaar in evenwicht brengen van belangen en visies.