De basis voor een bruikbaar advies ligt in gedegen onderzoek. Met kwalitatief hoogwaardig onderzoek voorzien wij in de steeds toenemende behoefte aan beleidsgerichte informatie. Onderzoek uitgevoerd door RICHARDSON ADVIES is per definitie maatwerk.

 

Een Science for Science aanpak kenmerkt zich door het aanreiken van veel verklaringen en weinig veranderingsmogelijkheden. Wij beschouwen een opdracht tot sociaal wetenschappelijk onderzoek daarentegen niet als een vrijbrief om op een bepaald terrein alles wat maar interessant kan zijn te analyseren. Onze onderzoeksopzet kenmerkt zich door een mix van wetenschappelijke kennis, veel praktijkervaring, feeling met het beleidsveld en gezond verstand. Met deze bagage zoeken wij gericht naar de antwoorden op uw vragen. Onze rapportages blinken dan ook niet uit in kwantiteit, maar in kwaliteit, dat wil zeggen duidelijke resultaten en conclusies.

 

Kwalitatief onderzoek bij complexe sociale vraagstukken

 

Een complexe samenleving vergt van de onderzoeker een gevoelige antenne voor het multi-actor en multi-level perspectief van het onderzoeksobject. Kwalitatief onderzoek is in deze situaties van grote diversiteit een veel gebruikte onderzoeksstrategie. De insteek is vaak het begrijpen en doorgronden van de mening van de actoren. In dit type onderzoek staat het beschrijven, interpreteren en verklaren van gedragingen, opvattingen en ‘producten’ van de betrokkenen centraal. Het onderzoek vindt plaats in een meestal beperkte, bestaande onderzoekssituatie door middel van directe gegevensverzameling van de onderzoeker, die lijfelijk aanwezig is en de onderzoekssituatie zo min mogelijk verstoort. Kwalitatief onderzoek biedt eveneens de mogelijkheid verschillende onderzoeksmethoden te combineren, waardoor vanuit verschillende invalshoeken een beeld van de onderzoekssituatie opgebouwd kan worden. Deze onderzoeksstrategie brengt de verschillende perspectieven en dimensies van de actoren voor het voetlicht te brengen. De bevindingen van het onderzoek worden uitgebreid gecommuniceerd met de actoren. De adviezen die hieruit voortkomen sluiten daarom naadloos aan bij de praktijksituaties van de betrokkenen.