Evenals bij onderzoek weten adviseurs van RICHARDSON ADVIES zich in hun werkzaamheden te onderscheiden door concrete, gerichte adviezen te geven die direct in handelen kunnen worden omgezet. Adviezen die rechtsreeks antwoord geven op de vraag van de opdrachtgever en die aanknopingspunten bevatten voor het voortzetten of initiëren van beleidsprocessen.

 

De focus bij het advies ligt op mogelijkheden voor de opdrachtgever om zijn omgeving in positieve zin te beheersen of te beïnvloeden.