Binnen elke organisatie met twee of meer zorgverleners komt de kwaliteitswet zorginstellingen om de hoe kijken. Dit is een verplichting vanuit de overheid (IGZ) om de kwaliteit van de zorg te bewaken, beheersen en te verbeteren.

 

In deze wet worden er vier kwaliteitseisen gesteld waar een instelling aan moet voldoen:

  • Verantwoorde zorg bieden
  • Op kwaliteit gericht beleid
  • Het opzetten van een kwaliteitssysteem
  • Het maken van een jaarverslag

 

Het leveren van kwalitatieve zorg is een must. De instelling moet gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg leveren. Er worden meerdere eisen gesteld om deze hoofdregel te kunnen toetsen en te behouden.

 

In deze moeilijke maar wel belangrijke wet geeft Richardson Advies ondersteuning en advies. Heeft u binnen uw bedrijf te maken met deze wet en bent u op zoek naar advies, informeer dan naar de mogelijkheden die Richardson Advies aan u kunt bieden.