De huidige regelingen AWBZ en Wmo ondergaan een transitie. De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ gaan naar de Zorgverzekeringswet. Het beschermd wonen komt ook onder verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen, waarbij voor GGZ-cliënten een waarborg ingebouwd is dat zij de komende vijf jaar de ondersteuning houden waar ze nu al gebruik van maken.

 

In elke situatie worden er ander regels gesteld. Hierdoor is het voor veel mensen onduidelijk en lopen ze kans om eventuele hulp niet op tijd te ontvangen, opnieuw aan te moeten vragen of ergen nog, te verliezen.

 

Richardson Advies richt zich op de kwetsbare in de samenleving om het bestaan goed te houden. Advisering kunt u krijgen in:

  • Aanvragen budgets AWBZ/WMO
  • Duidelijkheid verkrijgen in uw situatie
  • Fungeren als contactpersoon van uw zorgverlener/contact persoon WMO

 

Heeft u vragen over uw situatie of wilt u hulp inschakelen? Graag maken wij een persoonlijke afspraak met u voor de juiste advisering.